http://www.Lorestan-Tebyan.ir     ۱۳۹۳ پنج شنبه ۴ ارديبهشت -اِلخَميس ٢٣ جمادي الثانيه ١٤٣٥ - Thursday April 2014
                                                                       
تماس با ما نقشه وب سایت جستجو در وب سایت بازگشت به صفحه اصلی
     
    
 
   
 


/index.aspx?pim=3&pip=20
/sub.aspx?id=71
/sub.aspx?id=72
/index.aspx?pim=3&pip=18
/sub.aspx?id=1778در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
تعداد نمایش تا این لحظه :    1972   بازدید

تاریخ درج مطلب : 29/7/1387
امید درقرآن

امیدهمان لعاب شیرینی است که قرص بسیار تلخ مشکلات را پوشانده است تابه هنگام خوردنش تلخی آنرا احساس نکنیم یااگرتلخی آن رااحساس می کنیم به خاطر شیرینی قشرآن خودرادربرابر رقیبان افسرده نسازیم .پس امیدروح زندگی است که بدون آ« حیات می میرد آؤی امید فانوس زندگیست که هرقدرشب سیاه ترمیشود فروغ وزیبایی این فانوس دلخواه ترمیگردد . وآدمی همواره برای انجام دادن یاانجام ندادن اعمال اختیاری خودبه امیدتوجه دارد امیدبه اینکه دراثریک کارخوب ،امری مطلوب حاصل میشود.هرشناگرماهری هرچندهم بی باکانه بتواند با
امواج خشمگین دریابستیزدوخودرابه پیش براند اگرامیدرسیدن به ساحل راازدست بدهدغرق میشود درواقع این امیداست که اورابه جلومی راند .

امید درلغت واصطلاح :

درلغت به معنای چشم داشت ،انتظار،نگرانی،توقع،اعتماد،وعده،گمان،ودرمفهوم مجازی به معانی متعددی چون ملجا وپناه آمده است .
امید دراصطلاح به انتظاری برای چیزهای خوب ،توقع وچشم نیکی از مردم یاازهرچیزی داشتن مقابل بیم که انتظارشراست معنی شده است (1)

امیددرآیات وروایات:
درقرآن کریم 28آیه وجوددارد که درآن ریشه ی «رجو» درمشتقات ومعانی متعددبه کاررفته است.آنچه ازترجمه های متعددوتفاسیر برمی آیداین است که دراکثر این آیات از رجاءمفهوم امیدوامیدواری حاصل میشود .
درسوره شریفه بقره آیه 218می فرماید«همانانیکه ایمان آورند وآنان که مهاجرت کرده اند ودرراه خداجهادنموده اند به رحمت الهی امیدوارندوخداوند آمرزنده مهربان است .
درجایی دیگرمی فرماید«ولایإس من روح الله الا القوم الکافرون » ازرحمت خدابه غیرازمردمی که کافرند مایوس نمیگردند.(2)بنابراین لازم است لازم است که شخص باایمان ازرحمت خدامایوس نباشدوازعذاب خدانیز ایمن نشود،همچنانیکه می فرماید «یحذرالاخره ویرجورحمه ربه» ازآخرت می ترسند وبه رحمت پروردگارش امیددارند (3)
درمجمع البیان ذکرشده،امیدوامیدواری به رحمت حضرت حق ازارکان دین است وچیزی که به عنوان رکن حساب شودازچونان ارزشی برخورداراست که بدون آ« پایه آن بنا سست ولرزان خواهدبود .

اسلام عزیز ازراه های گوناگون انسان رابه لطف خداامیدوارمیکند ازجمله این راه ها:

1- گناه کبیره دانستن یاس وناامیدی از خدا

2-گمان نیکوداشتن برخدا چنانکه دراصول کافی آمده است ،خداوند میفرماید  من نزدگمان بنده مومن هستم اگرگمان خوب به من ببنددبه او خوبی می رسانم

3-گرفتاری های مومن کفاره گناهان اومحسوب میشود.

امید درآیینه احادیث وروایات :
 احادیث وروایات  بسیاری ازایمه اطهار(ع) درمورد امیدواثرات آ« درزندگی نقل شده است کثرت این روایات علاوه بر اهمیت موضوع درقاموس حیات دینی حاکی ازآنست که این بزرگواران هرازگاهی اصحاب ویاران خودرابه نوردرخشان امید جلامی داده وآنهارابه آینده امیدوار می ساختند .

امام صادق (ع)می فرمایند:به لطف وعنایت خذاوندامیدوارباش ولی نه به نحوی که تورابه معصیت بکشاند وازخدابترس ولی نه به گونه ای که توراازرحمتش مایوس سازد(4)
همچنین فرمودند:آنگونه ازخدابتزس که اگراعمال نیک توبه اندازه حسنات همه جن وانس هم باشد بازنگران باشی که مباداخداوندتورابه جهت بعضی لغزشها مجازات نماید وآ« گونه به خدا امیدوار باش که اگر به اندازه همه انس وجن هم مرتکب گناه باشی امیدبه بخشش داشته باشی .(5)
از رسول خدا(ص)روایت شده است که فرمود:درروزقیامت خدای تعالی ازبنده می پرسدآن زمان که کارزشت وناپسندرادیدی چه چیزتوراازانکارآن بازداشت ؟بنده خدادرجواب عرض میکندخدایا ازمردم می ترسیدم وبه توامیدواربودم رسول خدا(ص)فرموددرآن زمان خدای تعالی می فرماید:گناهان رابه توبخشیدم(6)

4- رعایت اعتدال میان خوف ورجاء
حضرت امیر(ع) دراین باره می فرماید :بهترین اعمال رعایت اعتدال میان خوف رجاءاست.(7)
مرحوم مجلسی درتوضیح رجاوخوف درکتاب الایمان والکفر می فرماید خوب است خوف ورجاءهردوبه حدکمال باشد وباهم منافاتی ندارند ،زیراملاحظه وسعت رحمت خداو......لطف اوبه بندگانش مایه امید است وتوجه به سختی های عذابش و   
تهدیداتی که به بندهای گنهکارش مایه ترس وبیم است .

پی نوشت ها
1-نقل از لغتنامه دهخدا
2-یوسف(12)آیه 87
3-زمر(39)آیه 9
4-بحارالانوار ج 75 ص 384 حدیث 39
5-بحارلانوار ج70 ص 384 حدیث 40
6-محجه البیضاء ج 7 ص 254
8-غررالحکم حدیث 5055

تهيه كننده:كارشناس آموزش و پژوهش
 

 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان میباشد
استفاده از مطالب با ذکر تبیان لرستان مجاز میباشد