http://www.Lorestan-Tebyan.ir     ۱۳۹۳ شنبه ۳۰ فروردين -اِسَّبِت ١٨ جمادي الثانيه ١٤٣٥ - Saturday April 2014
                                                                       
تماس با ما نقشه وب سایت جستجو در وب سایت بازگشت به صفحه اصلی
     
    
 
   
 


http://tebyan-lorestan.ir/sub.aspx?id=382
http://tebyan-lorestan.ir/sub.aspx?id=801
http://tebyan-lorestan.ir/sub.aspx?id=385
http://tebyan-lorestan.ir/index.aspx?pim=6&pip=41
http://tebyan-lorestan.ir/sub.aspx?id=105در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
تعداد نمایش تا این لحظه :    2591   بازدید

تاریخ درج مطلب : 21/7/1387
گره گشایی(توکل به خدا)

موضوع:گره گشایی(توکل به خدا)

آدمی درهمه حال می بایست برخداتوکل نموده وخودرابه اوبسپاردبی گمان خداوندنیز اورایاری خواهدساخت
آنگاه که ایمان آدمی زیادشد وبه حدی ازکمال رسیدوبرمقام پروردگارخویش وموقعیت خودآگاه شد ودریافت تمامی اموربه دست خدای سبحان است وهموست یگانه ربی که تمام موجودات به سوی اوبازمیگردندبرخودواجب میداند بر اوتوکل کرده وتابع اراده گردد.به تعبیر زیبای قرآن کریم (وعلی ربهم یتوکلون)مومنان بایدخدارادرتمامی امورحتی دراعمال خودبه عنوان وکیل برگزینند بدانند تنها اوست که کانون قدرت است کمااینکه  پیامبراعتراف می نمودجزبه اذن خداقادربه هیچ معجزه ای نبودند.
عبودیت وبندگی تنهاشایسته خداست زیرامالکیت،قدرت،علم و غنی همه ازآن اوست وآدمیان نبایددربرابرغیراوسرتسلیم فرودآورند.به همین خاطربرای حل هرگونه مشکلی بایدبه اوروی آورندوتنهابراوتوکل کنند.
ارکان توکل:
ارکان توکل دوچیزاست 1- نیرومندی یقین. حضرت امیر(ع)دراین باره فرمودند:التوکل ،من قوه الیقین.توکل ازنیرومندی یقین نشآت میگیرد.
2- قوت قلبِ:دراین مورد نیز فرمود«اصل قوة القلب التوکل علی الله »اصل وریشه قوت ونیروی دل،توکل برخداست.
بنابراین منشا فقدان توکل دربرخی افراد یابخاطرضعف یقین نسبت به قدرتمندی وبهترین وکیل بودن خداوند است یابه دلیل ضعف وبیماری دل وغلبه ترس واوهام برآن است.

زمینه های توکلٍ:

1- جهان بینی توحیدی: در بسیاری از آیات قرآن جهان بینی توحیدی [باور به اینکه همه امور عالم به دست خداست وجزاوکسی تاثیر استقلالی ندارد ]موردتاکید قرارگرفته است
2- تامل درآیات وروایات توکل:
3 –تامل درگذشته خود: که چه کسی آدمی رااز نهانخانه عدم به عرصه وجود آورد وآنچه موردنیاز اوبود فراهم ساخت
3- اندیشه درحکایات شگفت انگیزدرسبب سازی های خدا وند

آثارو نتایج توکل :
1.محبوبیت انسان متوکل نزدخدای متعال
    فاذاعزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین  آن هنگام که بر کاری تصمیم گرفتی ،
    برخدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان رادوست دارد .
2.کفایت الهی نسبت به امور متوکلان:
     ومن  یتوکل علی الله فهو حسبه (یعنی وهرکس بر خداتوکل کند اوبرای وی بس است


2-زبرخورداری ازبهترین وکیل :

   ومن یتوکل علی الله فان الله عزیزحکیم هرکس برخدا به راستی خداشکست ناپذیر
   وحکیم است پس بهترین وکیل است.

3-بهره مندی از امداد های غیبی :

4-پیروزی بردشمن ونصرت الهی ان ینصرکم الله فلا غالب لکم وان یخذلکم ممن ذالذی

ینصرکم من بعده وعلی الله فلیتوکل المومنون قدرت خدای سبحان ،بالاترین قدرت
هاست وهیچ کس نمی تواند برکسی که براوتوکل میکند ودرپناه حمایت اوقرارمیگرد
پیروز گردد

6-رهایی از سلطه وسیطرۀ شیطان :

قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین 

7-افزایش مقاومت دربرابرمشکلات

درحدیثی ازپیامبراکرم (ص)آمده است درشب معراج ازخدای سبحان پرسید کدام عمل برتر است ؟خداوند فرمود هیچ چیز نزد من بهتر ازتوکل برمن،وخشنودی به آنچه قسمت کرده ام نیست .

تهیه وتنظیم:کارشناس آموزش وپژوهش 
                                                   
                                  

 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان میباشد
استفاده از مطالب با ذکر تبیان لرستان مجاز میباشد